Kaplnka sv. Anny - Kam v meste |
 
 - informačný portál, zoznam firiem
Kam v meste v  Trenčínu - magazín
hľadať: 
 

Kaplnka sv. Anny

dátum pridania: 23.11.10-08:27

Kaplnka bola postavená v roku 1789 k úcte sv. Anny (patrónky baníkov, chudobných a ťažko pracujúcich) na mieste staršieho gotického kostola, patriaceho mestskému špitálu. Barokovo- klasicistický hlavný oltár s obrazom sv. Anny pochádza z druhej polovice 18. storočia.

 

V interiéri kostola sa nachádza pozoruhodná rokoková krstiteľnica a neskorobarokový organ. V strede pruskej klenby je obraz Svätej rodiny, ktorý v roku 1886 zreštauroval viedenský maliar Emil Czech. Kostol vymaľoval miestny majster Brabenec.

Kontakt:
Rímsko-katolícky farský úrad, Mariánske nám. 2
Telefón: +421(0)32 743 42 76
E-mail:
trencin.mesto@fara.sk
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Trenčín, o. Igor Cingeľ
Telefón: +421 (0)915 960 780
E-mail:
cingel@post.sk
http://www.fara.sk/trencin

Otváracie hodiny: 
Pamiatka je prístupná v čase bohoslužieb:
Rímskokatolícke:
Pondelok – Sobota: 08,30 hod.
Nedeľa a sviatok: 08,00 hod.
1. nedeľa v mesiaci – adorácia: 09,00 – 17,00 hod.
Gréckokatolícke:
Pondelok: 18,00 (cirkevnoslovanská)
Streda, piatok, sviatok: 18,00 (slovenská)
1. nedeľa v mesiaci: 18,00 (slovenská)
Ostatné nedele: 09,30 (cirkevnoslovanská)

Cenník: 
Vstupné dobrovoľné


 
 
 
Zdroj: www.visittrencin.sk
 poslať článok mailom  vytlačiť článok