Kostol v Orechovom - Kam v meste |
 
 - informačný portál, zoznam firiem
Kam v meste v  Trenčínu - magazín
hľadať: 
 

Kostol v Orechovom

dátum pridania: 23.11.10-14:12

Názov obce Horné Orechové sa prvýkrát spomína v roku 1439 a je odvodený podľa hojného výskytu orechových stromov. Pôvodná dedina vznikla na mieste terajšieho Horného Orechového. V roku 1781, keď bola zriadená farnosť v Dolnom Orechovom a začala sa stavba farského kostola, začalo postupné osídľovanie tejto časti. Pri tejto príležitosti došlo k posunu časti Istebníckeho potoka do Orechového a začal sa nazývať Orechovským potokom.

 
Obyvateľstvo sa v minulosti venovalo väčšinou poľnohospodárstvu, vinohradníctvu, ovocinárstvu, v menšej miere remeselníctvu. Do roku 1781 Orechové a ďalšie dediny ležiace na pravej strane Váhu patrili do farnosti Trenčín. Avšak občas sa rozvodňujúca rieka bránila veriacim z týchto dedín zúčastňovať sa na bohoslužbách. Situácia sa vyriešila ustanovením novej farnosti v Orechovom. Zaradili sa do nej dediny: Orechové, Istebník, Žabinec, Zamarovce, Zlatovce, Rybáre, Malé a Veľké Záblatie. Vedením novovzniknutej farnosti bol poverený Pavol Juračka, kaplán pri Kaplnke sv. Anny v Trenčíne.

Prvoradou starosťou nového farára bola stavba farského kostola. 8.júla 1781 bol položený základný kameň a už o 3 roky bol kostol dokončený. Roku 1784 ho dekan Ján Krstiteľ Pinka požehnal. Kostol i farnosť boli zverené pod ochranu sv. Štefana, uhorského kráľa.
 
http://www.fara.sk/orechove


 
 
 
Zdroj: www.visittrencin.sk
 poslať článok mailom  vytlačiť článok