Piaristický kostol sv. Františka Xaverského - Kam v meste |
 
 - informačný portál, zoznam firiem
Kam v meste v  Trenčínu - magazín
hľadať: 
 

Piaristický kostol sv. Františka Xaverského

dátum pridania: 22.11.10-15:03

Rímskokatolícky Kostol sv. Františka Xaverského (pôvodne jezuitský, od roku 1776 piaristický) je dominantou západnej časti Mierového námestia a predstavuje jednu z významných sakrálnych barokových pamiatok na Slovensku.

 

Základný kameň stavby položili jezuiti v roku 1653. Kostol projektovali a realizovali v rokoch 1653 – 1657 stavitelia talianskeho pôvodu Pietro a Gothard Spazzovci v ranobarokovom slohu ako jednopriestorovú stavbu s postrannými kaplnkami, nad ktorými sa otvárajú emporové oratóriá. Vychádzali pri tom z rímskeho kostola Il Gesù (1568 – 1577, architekt Giacomo Barozzi da Vignola), ktorého architektúra sa stala východiskom pre rozsiahlu skupinu jezuitských chrámov, predovšetkým v Strednej Európe. Tento typ kostola bol v upravenej podobe sprostredkovaný na územie Slovenska cez Viedenský univerzitný kostol (1623 – 1631) a u nás našiel prvé uplatnenie v Trnavskom univerzitnom kostole (1629 – 1637, Antonio a Pietro Spazzovci). Trenčiansky jezuitský kostol svojím dispozičným riešením a usporiadaním dvojvežového priečelia nadväzuje práve na model stredoeurópskeho jezuitského chrámu, prezentovaný vo Viedni a v Trnave.
 
 

Kostol bol vysvätený arcibiskupom Lipaiom (Lyppay) 1. júla 1657 a k úcte sv. Františka Xaverského (1506 – 1552). Úcta k sv. Františkovi Xaverskom je v Európe rozšírená najmä v Ríme, kde je relikvia jeho pravej ruky v kostole Il Gesù, v Bavorsku, Rakúsku a v rámci jezuitského rádu. Práve cez Rakúsko sa jeho úcta prostredníctvom jezuitov dostala až k nám. Jezuitský kostol v Trenčín bol pravdepodobne prvým na Slovensku, postavený k úcte tohto svätca.

Pri veľkom požiari Trenčína 14. mája 1708 bolo úplne zničené celé vnútorné zariadenie kostola i susedného
kláštora jezuitov. V júli 1708 bol z Viedne do Trenčína povolaný jezuitský taliansky fráter a umelec Andrea Pozzo (1642 – 1709), ktorý v rokoch 1703 – 1705 navrhol i výtvarne zariadil interiér Univerzitného kostola vo Viedni, aby vypracoval plány aj pre vnútorné vybavenie trenčianskeho kostola sv. Františka Xaverského. Nakoľko Pozzo 31. augusta 1709 vo Viedni zomrel, zrejme už nestihol navštíviť Trenčín a ani vypracovať plány k výzdobe kostola. Namiesto neho v zime 1711 – 1712 prišiel z Viedne do Trenčína jezuitský fráter, architekt a maliar tirolského pôvodu Christoph Tausch (1673 – 1731), ktorý sa tak stal autorom celkového projektu obnovy jezuitského kostola v Trenčíne, stavebným dozorcom aj vykonávateľom maliarskych prác.
 
    
 

Výtvarný program nástropných malieb sa viaže k životu sv. Františka Xaverského, patrónovi kostola i mesta Trenčín a tiež jezuitským svätcom. Iluzívna maľba kupole nad chrámovou loďou patrí k vrcholom barokového umenia na Slovensku. Maľba nad presbytériom znázorňuje Apoteózu sv. Františka Xaverského, kde je nesený anjelmi k Najsvätejšej Trojici, ktorá ho prijíma do nebeskej slávy. V poli nad hudobnou emporou (tzv. chórus) je zobrazený sv. František Xaverský ako misionár, žehnajúci kňaz a kazateľ, vznášajúci sa na oblakoch medzi anjelmi. V pravom dolnom rohu je personifikácia štyroch svetadielov, symbolizujúca svetovú misiu Spoločnosti Ježišovej: žena s kvetmi (Európa), žena na ťave (Ázia), černoška s rohmi hojnosti (Afrika) a žena s palmovou ratolesťou (Amerika).

Tauschovým dielom je i maľba chóru a presbytéria a tiež hlavný monumentálny oltárny obraz obraz - sv. František Xaverský krstí kráľovnú Neachille. Pozlátené tabernákulum a striebornú sochu Immaculaty, stojacej na polmesiaci s hadom v ústrednej nike, zhotovil v roku 1767 viedenský zlatník Ignác Anton Tober. Svätostánok je v bočných častiach riešený s relikviárovými schránkami vo forme podstavcov, na ktorých sú pozlátené drevené plastiky jezuitských svätcov; zľava sv. Alojz Gonzaga (s krížom v pravej ruke) a sprava sv. Stanislav Kostka (s dieťaťom v náručí).

Šesť bočných kaplniek program kaplniek presadzuje dobovú ideológiu rekatolizácie, s dôrazom na zásadné teologické témy (sv. Trojica), úlohu mučeníkov (Sv. Juraj), osobnosti rádu (sv. Ignác z Loyoly), napĺňa jezuitskú evanjelizáciu a výchovu ku katolíckej viere (Nepoškvrnené Počatie Panny Márie, Sv. Jozef, Utrpenie Krista), interpretovanú aktuálnymi výtvarnými prostriedkami. Teologický obsah malieb má typické črty jezuitského zobrazovania s množstvom postáv anjelov, sprevádzajúcich ústredný motív zasvätenia na oltári. Sochársku výzdobu oltárov v bočných kaplnkách vyhotovil B. Baumgartner v rokoch 1723 – 1735.
 
Otváracie hodiny: 
Otvorený v čase bohoslužieb:
pondelok – sobota: 6:00 a 18:00
nedeľa: 6:00, 8:00, 10:00, 18:00

Cenník: 
Vstupné dobrovoľné
 
 
Zdroj: www.visittrencin.sk
 poslať článok mailom  vytlačiť článok